• Zveřejněno: 20.05.2019

Ve středu 15.5.2019 v Bruselu na Evropském hospodářském a sociálním výboru se projednávalo "Stanovisko o jednotném trhu, výrobě  a spotřebě".

Česká strana předložila 7 pozměňujících návrhů , které přednášeli členové Dufek Bohumír a Jaroslav Ungerman, a v 6 případech uspěli.

První důležitý evropský orgán,  jakým je EHSV, konstatoval, že jednotný trh nemůže existovat za situace , kdy jsou na jednotném trhu prodávány výrobky ve dvojí kvalitě, kdy výrobky dodávané pod stejnou obchodní značkou  do nových zemí EU jsou kvalitativně odlišné ( většinou s nižším obsahem kvalitních surovin) od výrobků prodávaných ve starých zemích EU.

Evropský hospodářský a sociální výbor takový postup považuje za nepřijatelný.

Stejný trh pro všechny státy EU bude vnímán jako opětovné potvrzení evropských hodnot, protože diskriminace je v Evropě více než dost a v EU  nesmí existovat dvě kategorie občanů.