• Zveřejněno: 01.12.2015

Asociace samostatných odborů v rámci projektu „Vliv minimální mzdy na zaměstnanost a kolektivní vyjednávání v ČR“ připravila prostřednictvím Trexima, spol. s.r.o., studii "Prognóza vlivu kolektivního vyjednávání a zvyšování minimální mzdy na zaměstnanost".

Studie byla prezentována na mezinárodní konferenci ASO dne 26.11.2015.

Přílohy:
  • Zdroj: ASO