• Zveřejněno: 09.05.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

V rumunském městě Sibiu se ve čtvrtek sešli prezidenti a premiéři členských zemí Evropské unie. Řešit budou změnu ve fungování bloku EU po brexitu. Osm zemí žádá, aby Unie kladla větší důraz na ochranu klimatu. Podle zpravodajství České televize premiér Andrej Babiš (ANO) ale před odletem na summit prohlásil, že chránit se musí klima i průmysl. Elektrické automobily přitom označil za „krok k začátku konce automobilového průmyslu v Evropě“.

Podle České televize větší důraz na téma ochrany klimatu žádalo osm států, tj. Francie, Belgie, Dánsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko. Evropská unie by se podle nich v příštích pěti letech měla daleko výrazněji zaměřit na boj s klimatickými změnami a této prioritě přizpůsobit své plány v řadě oblastí. Nejpozději v roce 2050 by měla být Evropská unie neutrální z hlediska vypouštění skleníkových plynů a v příštím dlouhodobém rozpočtu Unie do roku 2027 by měla být čtvrtina výdajů vyčleněna právě na nejrůznější věci s touto problematikou spojené, uvedla tato skupina států.

Několik bodů týkajících se ochrany klimatu sepsal pro čtvrteční schůzku také předseda Evropské rady Donald Tusk. Zmíněný je například „postup směrem k uhlíkové neutralitě“ či podpora přechodu k udržitelným zdrojům energií. Podklady vyzdvihují i ekonomické plusy, které taková změna může znamenat. Finální text strategické agendy plánuje Donald Tusk po diskusích předložit na počátku června.

Osmička unijních zemí ve společném stanovisku také připomíná, že přechod k bezemisní ekonomice je příležitostí pro evropské firmy, které by mohly být na špičce modernizací a mohly se stát významnými světovými dodavateli technologií i služeb. Peníze z evropské pokladny by podle nich měly mířit hlavně na podporu výzkumu, vývoje a inovačních projektů. Jako příklady jsou v textu uvedeny výroba bezemisních automobilů, nové typy baterií a „udržitelná mobilita“, tedy elektromobily.

„Česká republika dělá maximum pro to, aby ochránila naši planetu, ale nemůže to být tím způsobem, že zničíme náš průmysl. Elektroauta jsou jednoznačně krokem k začátku konce automobilového průmyslu v Evropě,“ je přesvědčen premiér Andrej Babiš.

Podle zpravodajství České televize Eurostatu ve svých statistických údajích, které publikoval v úterý, uvádí, že emise CO2 ze spalování fosilních paliv v EU se v loňském roce snížily o 2,5 procenta ve srovnání s rokem předcházejícím. U ČR statistika uvádí pokles o 0,1 procenta s tím, že české emise v roce 2018 představovaly tři procenta celkových emisí CO2 v Evropské unii. Například Polsko, které se na emisích EU podílí jednou desetinou, vypustilo loni o tři procenta objemu CO2 více než o rok dříve.

Premiér Andrej Babiš zdůraznil, že Evropu by měly tvořit silné členské státy. Podle něho česká vláda za hlavní strategické priority EU pokládá bezpečnost, otázky spojené s migrací a vztahy mezi unijními institucemi. Česká republika si také chce sama více rozhodovat o tom, jak naloží s penězi, které z EU dostane v rámci kohezní politiky. Podle premiéra má Česká republika problém v tom, že u programů, které jí byly na toto období z EU de facto nadiktovány, tak některé z nich nečerpá. Přitom na druhé straně nám chybějí peníze na investice do mateřských škol, škol, nemocnic, kulturních památek a dopravní infrastruktury.

Podle předsedy vlády ČR máme v České republice velmi jasné představy o tom, jak by se Evropská unie měla změnit. Jde hlavně o to, aby bylo znovu jasně deklarováno, jaká je role členských států a jaká je role institucí. Dostali jsme se do fáze, kdy je Evropská komise zpolitizovaná, její členové mají neustále politické komentáře a premiér Andrej Babiš k tomu říká, že jim to nepřísluší. Podle něho je zapotřebí vytvořit Evropu silných členských států. Proto by na rozhodování v EU měla mít největší vliv Evropská rada.

Pokud jde o eurozónu, musí projít reformou a rozpočtově nezodpovědné, členské státy, musejí platit sankce, prohlásil Andrej Babiš. Zároveň uvedl, že klíčovou otázku je vnitřní trh EU, který není dokončen a české firmy, tj. především dopravci, ale i ostatní živnostníci, mají problémy s přístupem na vnitřní trh, na nový digitální trh. Premiér v této souvislosti mezi české priority zařadil také potřebu zohlednit specifika jednotlivých zemí z hlediska rozvoje energetiky. Třetina výroby elektřiny v Česku pochází z jaderných elektráren. „Chceme mít zásadní vliv na náš energetický mix, chceme jádro – nechápu, proč jádro, které nemá emise, se nezapočítává do závazků ohledně obnovitelných zdrojů,“ poznamenal premiér Andrej Babiš.