• Zveřejněno: 11.11.2017

VII. sjezd Odborového sdružení železničářů byl ukončen závěrečným vystoupením nového předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého.
Mgr. Martin Malý poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a organizačním zajištění sjezdu, poděkoval všem delegátům za velmi konstruktivní přístup, který umožnil, aby sjezd proběhl důstojně. „Přeji všem, aby se nám dařilo fungovat jako tým, protože jenom takto se podaří zrealizovat co nejvíce z programu, který jsme si na toto období uložili,“ řekl Mgr. Malý na závěr.

Na sjezdu vystoupil také Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů. Předseda ASO připomněl, že odbory čeká nelehká doba, neboť sociální demokracie, která byla odborům blízko, ve volbách neuspěla. „Myslím, že si i tak poradíme,“ poznamenal. Dále připomněl dvě záležitosti, které se odborům dosud nepodařilo prosadit – odpovídající výši minimální mzdy („přáli jsme si, aby se dostala na 45 % průměrné mzdy“) a kvalitní zákoník práce (kde mělo být navýšení výměry dovolené o další týden a úprava v oblasti bezpečnosti práce). Jako pozitivní zprávu uvedl, že ASO navázalo nadstandardní vztahy s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS). „Dnes máme zastoupení i v Bruselu, kde bude probíhat důležité jednání o železniční dopravě,“ řekl Bohumír Dufek s tím, že se očekává tlak zahraničních dopravců na vstup do národních železničních sítí. I v následujícím období bude podle jeho slov ASO klást důraz na solidaritu a prosazování odborářských požadavků prostřednictvím tripartity. V závěru popřál všem, aby se podařilo uzavřít dobré kolektivní smlouvy, což je alfa a omega odborářské práce, a také mnoho zdaru sjezdovému jednání.