• Zveřejněno: 29.08.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ostravská huť Liberty, podle zpravodajství České televize, řeší vážné problémy s financováním a poklesem poptávky po výrobcích. Uzavírá tak jeden ze zásadních provozů – největší koksárenskou baterii. Ta je, podle Liberty neefektivní a vzhledem k přebytku kapacit na světovém trhu ztrátová. Vedení společnosti ale tvrdí, že všichni pracovníci z tohoto provozu by měli najít uplatnění uvnitř huti Liberty Ostrava.

„Navzdory našim snahám a úsilí dalších významných českých energeticky náročných sektorů se vládě zatím nepodařilo omezit nepříznivý dopad vysokých cen energií a vysoké inflace, která je jednou z nejvyšších v Evropě, na naše podnikání. Proto jsme museli v nejlepším zájmu našeho podniku přistoupit k určitým zásadním opatřením,“ sdělila pro ČT24 mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Podle vedení OS KOVO Liberty Ostrava jde totiž o nevratný proces, protože, po vychladnutí baterie, provoz už nebude možné znovu obnovit. K jeho odstavení by mělo dojít v polovině září letošního roku.

„Jsme neklidní, protože nám není známo, jak to zapadá do celkové strategie firmy. Namístě je otázka na vlastníky, jaký bude další vývoj s hutí a její strategií, protože utlumování prvovýroby, jak vidíme, může být do jisté míry nebezpečné,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

„Dnes už nám jede jedna vysoká pec a v případě, že bychom opětovně chtěli najet na druhou vysokou pec, tak už nebudeme mít dostatek vlastního koksu. Předpokládali jsme, že pokud se trhy zlepší, tak by koksárenská baterie sloužila k podpoře té vysoké pece,“ vysvětlil předseda kováckých odborů Roman Bečica. V opačném případě by se, podle něho, musel koks nakupovat.

Zrušení provozu by se, podle posledních informací vedení OS KOVO, mělo dotknout devadesáti lidí. „Ti lidé by dostali nabídku na jiných pracovištích v rámci hutě,“ uvedl Roman Bečica. Podle něho by mohlo jít o rourovnu, kde by vedení společnosti mohlo od ledna rozjet čtvrtou směnu. „Kdyby někdo tu nabídku nepřijal, tak by s ním v rámci kolektivní smlouvy musel být ukončen pracovní poměr,“ dodal. Pokud jde o rourovnu, tak tomuto provozu se, podle předsedy kováckých odborů, daří.

Česká televize k tomu dále uvedla, že některé provozy v Liberty Ostrava se zastavily i v minulosti. Jde už o zmíněné vysoké pece, kdy se v roce 2012 přešlo ze tří pecí na dvě. „Teď jsme v modelu, kdy jedeme na jednu vysokou pec,“ řekl k tomu Roman Bečica, a dodal, že to považuje za tragédii.

„Musím říci, že nervozita je obrovská. Jsem ale rád, že lidi mají o firmu zájem, protože je spousta dotazů, zajímají se, co bude zítra, zda bude na výplaty, jak si firma povede, kolik peněz dlužíme a tak dále. Nepamatuji si, že by to někdy bylo v takové fázi, že by byl mezi lidmi tak velký strach o zaměstnání,“ doplnil předseda kováckých odborů.

Podle České televize, další problémy, které Liberty Ostrava řeší, se týkají financování. Huť totiž dál dluží za dodávky energií firmě Tameh Czech. Problémy jsou už od jara, kdy vedení společnosti Tameh Czech hrozilo omezením dodávek. Liberty pak část dluhů zaplatila, nyní ale dodavatel na huť opět tlačí.

Huti Liberty Ostrava navíc momentálně hrozí i to, že vůbec poprvé bude dlužit i státu, jde o částku až jeden a půl miliardy korun. Společnost si v době pandemie covidu-19 vzala úvěr od banky, která ale zkrachovala. Její věřitelé teď chtějí peníze po státní pojišťovně EGAP, která se za úvěr zaručila. Nyní probíhají intenzivní jednání, jasno by mohlo být zhruba za dva týdny.

„EGAP obdržel volání záruky za úvěr Greensill Bank poskytnutý společnosti Liberty Ostrava. Situace je řešena s ohledem na minimalizaci případných ztrát. Covid Plus sloužil k pomoci firmám vyrovnat se s dopady pandemie na jejich finanční zdraví. Řadě firem tak pomohl přežít složité období, zachovat zaměstnanost a nyní již fungují bez jakékoliv pomoci státu a úvěr podpořený EGAP splatily. Ne všichni ale situaci zvládli, u některých případů musel EGAP odškodňovat,“ uvedl pro Českou televizi mluvčí Exportní garanční a pojišťovací společnosti Jan Černý.

S platební morálkou, Liberty Ostrava se ale, podle redakce České televize, potýká i řada jiných, menších společností. Huť jim dluží řádově miliony korun. Většinou se však nechtějí vyjadřovat veřejně z toho důvodu, že stále věří v dobrý konec, tedy že se svých peněz dočkají.

  • Zdroj: Česká televize