• Zveřejněno: 17.01.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Návrh ministerstva financí na zavedení stravenkového paušálu, který by souběžně fungoval spolu se stravenkami, a který v tomto týdnu odsouhlasila koaliční rada vlády ČR, se stal hlavním tématem dnešní schůzky premiéra Andreje Babiše s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefem Středulou a předsedou Asociace samostatných odborů (ASO)Bohumírem Dufkem. Ti ho při této příležitosti informovali o tom, že odbory zásadně nesouhlasí se zavedením stravenkového paušálu, jak to v současné době navrhuje ministryně financí Alena Schillerová.

O názor na průběh setkání premiéra Andreje Babiše s předsedy obou největších odborových centrál, jsme požádali předsedu ASO Bohumíra Dufka, který nám odpověděl na naše dotazy.

Odbory již v minulosti nesouhlasily se zrušením stravenek a jejich nahrazením jakýmsi finančním paušálem. Proč?

Máte pravdu, neboť již v roce 2008, tedy za vlády Mirka Topolánka, kdy ministrem financí byl tehdy Miroslav Kalousek, jsme tuto tendenci, to je zrušit systém stravenek a nahradit je finančním paušálem, zaznamenali. Samozřejmě, že odbory se již tehdy postavily proti tomuto záměru obou protagonistů tehdejší vlády, tj. Mirka Topolánka a Miroslava Kalouska. Důvod je jednoduchý. Pro zaměstnance jsou stravenky veliká výhoda, a to především v tom, že pomáhají zajistit zaměstnancům závodní stravování, ať již přímo na pracovištích, tedy v závodních jídelnách, nebo i mimo pracoviště, v restauracích. Odborům jde v tomto případě především o to, aby závadní stravování bylo i nadále zajištěno, jako je tomu dosud. Vždyť význam teplé a kvalitní stravy v době oběda má značný vliv i na samotný pracovní výkon dotyčného zaměstnance! To přece všichni vědí a nelze tuto výhodu, to je zajištěné stravování zaměstnanců, přehlížet.

Ještě bych rád dodal, že my, jako odboráři, jsme přesvědčeni, že návrh na zavedení stravenkového paušálu, jak ho navrhuje ministryně financí Alena Schillerová, bude mát značný dopad do daňové oblasti. Podle našeho názoru budou totiž někteří zaměstnavatelé a podnikatelé „stravenkový paušál“ používat k tomu, aby jím nahradili mzdu, kterou mají vyplácet příslušnému zaměstnanci. Mimochodem, právě tuto situaci, jsme již v České republice zažili před několika lety, a to tehdy, když řidiči kamiónů, kteří vyjížděli na zahraniční cesty, nedostávali od svých zaměstnavatelů mzdu, na níž měli nárok. Ale tito zaměstnavatelé a podnikatelé jim vnucovali příslušné finanční částky z jejich mzdy formou diet. Takže zaměstnanci na tom přirozeně finančně tratili. Myslíme si, že tímto způsobem lze zneužít i navrhovaný stravenkový paušál. Pro řadu podnikatelů by to byla příležitost takto postupovat.

V tomto týdnu o tom jednala koaliční rada vlády ČR a podle tiskových zpráv to vypadá, jako by to bylo již rozhodnuto. Co tomu říkáte?

Právě zde musíme říci, že je nám, jako sociálním partnerum české vlády, velice líto, že o tomto návrhu s námi, to je s odbory, nikdo dopředu nejednal, a že ministryně ena Schillerová to předložila naší veřejnosti prostřednictvím médií. Jsme rádi, že jsme se dnes s panem premiérem dohodli na tom, že k tomuto problému bude svolána speciální schůzka zainteresovaných stran, která by měla napomoci k vyřešení této situace. Opět musím zdůraznit, že v zavedení stravenkového paušálu, vidíme možnost postupné likvidace stravného na pracovištích, tedy v zajištění hodnotné stravy pro zaměstnance v době oběda.

Jak hodnotíte dnešní jednání premiéra s vámi, s odboráři?

Myslím si, že to byla velice přínosná schůzka obou sociálních partnerů. Protože, kromě jednání o stravenkovém paušálu, premiér Andrej Babiš nás seznámil s některými věcmi, které se budou týkat Evropské unie, konkrétně tzv. zelené ekonomiky, která je v programovém prohlášení nové Evropské komise posunuta do popředí, což bude přirozeně mít také značný dopad do hospodaření České republiky.