• Zveřejněno: 18.12.2018

Evropský parlament a Rada dospěly k politické dohodě o obezřetnostních opatřeních, jež mají v Evropě dále řešit problematiku tzv. úvěrů se selháním.

Komise tuto dohodu přivítala coby důležitý krok, který ještě více sníží rizika v evropském bankovním sektoru a zvýší jeho odolnost. Zmiňované přínosy byly minulý týden rovněž vyzdviženy v závěrech z vrcholné schůzky eurozóny. Dnešní dohoda, nedávná politická dohoda o bankovním balíčku a nejnovější povzbudivé údaje o omezování rizik přispívají k rychlému dokončení bankovní unie.

Ujednaná opatření zajistí, že si budou banky vyhrazovat finanční prostředky, aby z nich posléze mohly krýt rizika spojená s budoucími úvěry, u nichž by mohly vyvstat potíže se splácením. To zabrání hromadění nevýkonných expozic v bankovních rozvahách a v konečném důsledku to finančním domům umožní plnit jejich nezbytnou úlohu ve financování ekonomiky a podpoře růstu.

Dohodu komentoval místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů: „V posledních letech jsme intenzivně pracovali na snižování rizik a na zvyšování odolnosti evropského bankovního sektoru. Dnešní dohoda zaručí, že budou mít banky ve svých rozvahách méně úvěrů se selháním, čímž by měly vykazovat větší spolehlivost a měly by být schopny financovat evropské podniky. Plně doufám, že Evropský parlament a Rada teď rychle dospějí k dohodě ohledně návrhů, které zůstávají dosud otevřené a které se zabývají rozvojem sekundárních trhů s úvěry v selhání a snazším vymáháním pohledávek.“

Toto opatření je součástí balíčku zaměřeného na řešení problematiky nesplácených úvěrů v Unii, který Komise prezentovala v březnu 2018. Staví na práci členských států, orgánů dohledu a úvěrových institucí, jež soustavně usilují o to, aby počet těchto úvěrů napříč Unií stabilně klesal.

Souvislosti

Dne 14. března 2018 navrhla Komise balíček opatření k řešení úvěrů se selháním v bankovním sektoru EU. Tento balíček navazoval na akční plán pro snížení objemu úvěrů v selhání, na němž se dohodli evropští ministři financí v červenci 2017, a kromě dnešního opatření obsahoval rovněž návrh na další rozvoj sekundárních t

  • Zdroj: Evropská komise