• Zveřejněno: 04.11.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Potravinářská komora ČR, ve svém tiskovém prohlášení sdělila, že „zásadně nesouhlasí s vyjádřením prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) Tomáše Prouzy“, který, ve svém vyjádření, žádá senátory o neschválení novely zákona o významné tržní síle.

Podle sdělení Potravinářské komory ČR „informace uvedené v otevřeném dopise senátorům nejsou pravdivé. Prezidentka PK ČR Dana Večeřová naopak podpořila pozměňovací poslanecké návrhy. PK ČR netrvá na původní eurokonformní verzi, jak mylně uvádí Tomáš Prouza.

Ohrazujeme se proti těmto lživým tvrzením a doporučujeme panu Prouzovi zajistit si pravdivé a relevantní informace, pokud se zasedání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu nemůže účastnit,“ uvádí se ve sdělení Potravinářské komory ČR, které podepsala její prezidentka Dana Večeřová.

Ve sdělení Potravinářské komory ČR se, kromě toho, rovněž uvádí, že Potravinářská komora ČR, spolu s Agrární komorou ČR, zaslala včera senátorům otevřený dopis, který naopak podporuje návrh schválený Poslaneckou sněmovnou ČR.

K tomu můžeme jenom dodat, že otevřený dopis Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR jsme dnes zveřejnili na našich webech.

  • Zdroj: Potravinářská komora ČR