• Zveřejněno: 21.06.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Výdaje ministerstva zemědělství by měly příští rok proti letošku klesnout o 5,7 procenta, tedy o 1,38 miliardy korun na 23 miliard korun. V následujících dvou letech by měly být ještě o miliardu nižší. Počítá s tím ministerstvo financí v prvním návrhu státního rozpočtu pro příští rok, jak o tom ve čtvrtek informoval portál Zemědělec. Podle vyjádření mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého, ministerstvo zemědělství chce s ministerstvem financí o výši výdajů ještě jednat s tím, že případné snížení provozních výdajů chce projednat s podřízenými a příspěvkovými organizacemi.

„Trváme na financování našich dlouhodobých priorit, mezi které patří především řešení sucha a aktuálně samozřejmě i řešení kůrovcové kalamity. Případné snížení provozních výdajů budeme projednávat se všemi podřízenými a příspěvkovými organizacemi a společně hledat případné možnosti úspor. Rozhodně se však škrty nesmí dotknout dozorových orgánů, aby nebyla ohrožena ochrana spotřebitelů,“ prohlásil Vojtěch Bílý. Na ministerstvu podle něj byl k začátku letošního roku snížen počet systematizovaných pracovních míst proti loňsku o 74.

Výdaje ministerstva včetně peněz z Evropské unie jsou v příštím roce navržené na zhruba 55 miliard korun, meziročně o 4,3 procenta méně. „V celkových výdajích ministerstva zemědělství jsou obsaženy výdaje na spolufinancování Programu rozvoje venkova ve výši 4,5 miliardy ročně pro léta 2020 až 2022. Výdaje na vodní hospodářství jsou rozpočtovány ve výši 700 milionů Kč ročně,“ sdělilo k návrhu rozpočtu ministerstvo financí. Ministerstvo chce snížit dotace pro neziskové organizace. „V kapitole ministerstva zemědělství se rozpočtuje snížení prostředků na národní dotace v letech 2021 a 2022 o jednu miliardu korun ročně,“ uvádí ministerstvo financí, které také chce snížit dotaci Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu o půl miliardy korun.

Ministerstvo financí počítá v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun. O návrhu rozpočtu bude vláda jednat v pondělí 24. června, finální verze rozpočtu se může změnit.