• Zveřejněno: 14.04.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Jediným resortem, který řeší podporu potravinových bank, je Ministerstvo zemědělství (MZe). Pomáhá jim od roku 2016 a aktivně jim bude pomáhat i po roce 2019, dokud se nenajde vhodnější systémové řešení. Letos ministerstvo zemědělství podpoří potravinové banky částkou 63 milionů korun, což je o 22 milionů více, než jim vyplatilo loni, a bude se snažit ještě v letošním roce o navýšení finanční podpory.

Ministr zemědělství Miroslav Toman, jak uvádí ministerstvo zemědělství ve své tiskové zprávě, ujišťuje provozovatele potravinových bank, že než bude zajištěno funkční a stabilní systémové řešení podpory humanitárních a charitativních organizací, které poskytují potravinovou pomoc klientům sociálních služeb, ministerstvo zemědělství jejich činnost podporovat.

Ministerstvo zemědělství dále uvádí, že vzhledem k tomu, že jde také o sociální a humanitární oblast, měly by být potravinové banky cíleně podporovány i z jiných zdrojů než jen od ministerstva zemědělství, pod které spadá pouze problematika plýtvání potravinami. Do budoucna by bylo vhodnější zajistit stabilní podporu a nalézt systémové řešení tak, aby neziskové organizace, jako je například Potravinová banka či Charita ČR, které shromažďují bezplatně potraviny, měly stabilní zdroj financování, jenž by nebyl závislý na každoročním schvalování zemědělských dotací.

V této souvislosti prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza uvedl, že jej těší, že například i samotné obchodní řetězce přicházejí s nápady, jak celý projekt potravinových sbírek zefektivnit, a zajistit tak lepší pomoc těm, kterým je určen. Využívají přitom dlouholeté zkušenosti včetně logistických a dalších kapacit, které nabízejí potravinovým bankám celoročně. Svaz obchodu a cestovního ruchu do budoucna také uvažuje o možnosti uspořádat finanční sbírku, díky níž by vytvořili další zdroj financování potravinových bank. Její uspořádání chce svaz otestovat již letos na podzim.

V roce 2012 potravinové banky získaly pouze 93 tun potravin. I díky podpoře ministerstva zemědělství v roce 2016 šlo do potravinových bank již 1.209,8 tuny potravin. V roce 2017 to bylo již rekordních 2.336 tun a v roce 2018 získaly 4.127 tun potravin. Hodnota potravin, které tak v roce 2018 potravinové banky pomohly zachránit, je přibližně 282 milionů korun. Dalších 30 milionů korun se ušetřilo za případnou likvidaci neprodejných potravin, které by mířily na skládku nebo do spalovny.

Ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová k tomu uvedla, že od ministerstva zemědělství potravinové banky dlouhodobě získávají dotace na provoz. Pro potravinové banky je strategický partner a jeho podpora je pro financování potravinových bank klíčová. Díky tomu potravinové banky dokáží zpracovávat neustále se zvyšující objem darovaných potravin, bránit tím plýtvání a pomáhat stále více lidem.

V roce 2016 ministerstvo zemědělství spustilo nový dotační program „Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením“. Cílem tohoto programu je přispět ke snížení plýtvání potravinami, předejít vzniku potravinového odpadu, a zároveň tak podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří nemají přístup k základním potravinám.

V roce 2016 bylo v rámci tohoto dotačního titulu vyplaceno 23 milionů korun, v roce 2017 pak 29,9 milionu korun. Peníze byly využity především na financování pronájmů skladovacích prostor, rekonstrukci a budování nových skladovacích prostor a jejich vybavení chladicím a mrazicím zařízením, včetně režijních nákladů na chod potravinových bank. Od roku 2017 je možné využít dotaci také na pořízení automobilu pro svoz darovaných potravin. V loňském roce bylo vyplaceno 41 milionů korun. Aktuálně jde o jedinou stálou podporu potravinových bank ze státního rozpočtu.