• Zveřejněno: 08.07.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Nejen ochrana na pracovišti, ale i starost o životosprávu mimo zaměstnání. Firmy se budou povinně zajímat o ochranu zdraví zaměstnanců a nabízet jim preventivní programy. Podle zpravodajství serveru Novinky.cz to navrhuje ministerstvo zdravotnictví, které si od toho slibuje pokles civilizačních chorob, a tedy i nižší podíl lidí v pracovní neschopnosti. Proti tomuto návrhu ministerstva zdravotnictví se staví, jak zaměstnavatelé, tak i lékaři, kteří se obávají, že za současného počtu lékařů, potřeby firem ani nepokryjí.

„Se zaměstnanci a zaměstnavateli to ještě diskutujeme. Pro účel programů na podporu zdraví je tam za nás návrh, aby to bylo povinné,“ potvrdil, pro server Novinky.cz, záměr ministerstva zdravotnictví ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.

Podle představy ministerstva se firmy mají o zdraví pracovníků více zajímat, a povinně jim nabízet „opatření k ochraně zdraví“. Konkrétně, může jít o zajištění různých vyšetření, hrazené očkování, preventivní programy, ale také například jen rozdání vzdělávacích letáčků v kantýně.

Novinky dále upozornily, že jasná představa ministerstvu zdravotnictví zatím ale chybí. Takže, ministerstvo má stanovit nutné minimum. Přičemž podoba konkrétních programů bude na zaměstnavateli, respektive na jeho závodním lékaři. Odvíjet se budou podle typu profese, její náročnosti a toho, jakými civilizačními chorobami jsou tito lidé ohroženi.

Jako příklad, ředitel Fošum, zmiňuje profesi řidičů z povolání. Nejenže mají stresující a sedavou práci na směny, ale častěji trpí kardiovaskulárními problémy, mají zvýšené riziko infarktu a obezity. A o to by se, podle něho, měl zaměstnavatel zajímat, nejen o ochranu zdraví při práci, jak je tomu dnes.

„Doporučení pro zaměstnance bude zaměstnavatel konzultovat se svým poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, tedy se svým závodním lékařem,“ jak dále vysvětlil ředitel odboru ministerstva zdravotnictví.

Novinky zároveň konstatovaly, že zaměstnavatelům i Hospodářské komoře ČR se tento tlak od státu nelíbí. Zaměstnavatelé, i jejich profesní komora, chtějí, aby zůstalo u dobrovolnosti. Protože, podle nich, to zejména malým podnikatelům může velmi výrazně zatížit rozpočet.

„Nesouhlasíme se zjevným nárůstem administrativní zátěže pro zaměstnavatele, která budou s budoucí novou povinností zaměstnavatelů spojena, tedy že zaměstnavatel stanoví program k podpoře zdraví a zajistí jeho provádění,“ prohlásil k tomuto nápadu ministerstva zdravotnictví Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů.

Lékařů nebude dost

Tato povinnost, jak ji plánuje ministerstvo zdravotnictví, se nelíbí ani lékařům. Vše může ztroskotat na tom, že jich nebude dost, aby potřeby všech 279 tisíců zaměstnavatelů pokryli. Velké firmy mají i dnes nasmlouvané firemní lékaře, ať už u soukromých klinik, které se pracovnímu lékařství věnují, nebo jednotlivé všeobecné praktické lékaře.

Ti zajišťují vstupní a výstupní vyšetření zaměstnanců, a u rizikových, i pravidelné prohlídky. Vytváření strategií a preventivních programů bývá ale spíš benefitem, na který se jednotlivci specializují. Žádat to ode všech, může být problém.

„Praktičtí lékaři nemají kapacity na to, aby tuto povinnost v plném rozsahu mohli zajistit,“ konstatoval předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Upozornil, že v České republice je 5500 všeobecných praktických lékařů.

Nedostatku praktických lékařů si je ministerstvo zdravotnictví vědomo. Proto chce rozšířit výčet poskytovatelů na nutriční terapeuty, kterých je kolem 840, a odborníky na ochranu a podporu veřejného zdraví. Těch je, podle Zdravotní ročenky, necelých 700.

Druhou slabinou tohoto záměru ministerstva zdravotnictví je fakt, že zaměstnance nelze do účasti na programech nutit, ani to po nich vymáhat.

„Není cílem, že se zaměstnanci budou muset automaticky podrobit tomu, co od nich zaměstnavatel chce. Bude to na dobrovolnosti zaměstnance,“ uvedl ředitel Fošum. Ministerstvo však věří, že přínos tohoto programu lidé pochopí a zapojí se.

Se změnami, zahrnutými v zákoně o specifických zdravotních službách, se zatím počítá od roku 2026, konstatují Novinky.

Miroslav Svoboda

Zdroj: Novinky.cz

  • Zdroj: Novinky.cz