• Zveřejněno: 26.06.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda
Agrosalon Země živitelka je největší a nejvýznamnější akcí svého druhu a rozsahu, která je určena pro odbornou i širokou veřejnost. Prezentuje nejširší nabídku zemědělských oborů na jednom místě – novinky z oborů zemědělské techniky, potravinářství, myslivosti, včelařství, rybářství, chovu hospodářských zvířat, komplexní prezentaci zemědělství od historie po současné trendy i novinky v oblasti výzkumu a vzdělávání.
Při příležitosti 50. výročí konání agrosalonu, magazín AGROBase, který vydává Agrární komora ČR, ve svém červnovém čísle, uveřejnil rozhovor s Mojmírem Severinem, předsedou představenstva Výstaviště České Budějovice, kde se tyto agrosalony pravidelně konají.
Redakce AGRObase ve své první otázce připomněla, že první ročník Země živitelky se uskutečnil v roce 1973 s tím, že letos se slaví již ročník padesátý. Přičemž dva ročníky (v době covidové krize) byly vynechány. Poté se zeptala, jak si šéf českobudějovického výstaviště vysvětluje, že agrosalon, v tak velkém významu a tradici, je dnes stále nejnavštěvovanějším veletrhem svého druhu v ČR?
Mojmír Severin na to odpověděl, že je jasné, že za uplynulých 50 ročníků, si agrosalon prošel různými etapami svého vývoje. Nicméně, podle něho, hlavní zaměření na zemědělství a potravinářství zůstalo stále stejné. Načež konstatoval, že v posledních letech se stále častěji přidávají aktuálnější témata, jako je environmentální význam zemědělské činnosti nebo moderní prvky pro zemědělství směřující k automatizaci a robotizaci činností v rostlinné a živočišné výrobě.
Důležitým faktem je, jak dále poznamenal, i skutečnost, že s tradicí Země živitelky byl jednoznačně spjat osud samotného výstavištního areálu v Českých Budějovicích. „Jsem přesvědčen o tom, že kdyby se po roce 1990 neudržela tradice Země živitelky, Výstaviště České Budějovice by již neexistovalo. Od roku 2017 se přistoupilo k jasnému definování cílů, zaměření výstavy a segmentaci vystavovatelů. Vždy jsme měli za cíl respektovat a posilovat odborné zaměření veletrhu. Navíc každý ročník jsme svázali s jednoznačnými tématy, která jsme ještě podpořili odborným doprovodným programem včetně programu pro širokou veřejnost. Myslím si, že tyto změny vnímali i návštěvníci, což se odrazilo v rekordních návštěvnostech v minulých letech,“ prohlásil. Přičemž zdůraznil, že zájem vystavovatelů o účast na agrosalonu je každý rok mimořádný, a výstavní plochy jsou obsazeny rok předem. Načež podotkl, že loni Zemi živitelku navštívilo téměř 112 tis. návštěvníků!
Na otázku, jak letos, Země živitelka, vypadá po obchodní stránce, Mojmír Severin uvedl, že letošní ročník agrosalonu vypadá obchodně velmi dobře. Protože, jak dále sdělil, téměř veškeré plochy jsou zaplněny a nyní zbývá pouze malé procento k zaplnění v méně lukrativních částech areálu. „Letošní rok byl specifický tím, že hlavní vlna zájmu přišla zhruba o 2 měsíce dříve, než jsme byli v minulých letech zvyklí,“ dodal.
V další otázce redakce připomněla, že jde o 50. ročník, který si zaslouží něco speciálního. Proto se také zeptala, co pro návštěvníky českobudějovické výstaviště, v této souvislosti, připravuje.
„Přestože předpokládáme obsazení veškerých dostupných výstavních ploch, samozřejmě jsme mysleli také na vyhrazení míst pro speciální retrokoutky, ve kterých budou vystaveny historické zemědělské stroje. Představíme také retrospektivu uplynulých ročníků s fotkami, videi a příběhy, které mapují historii a vývoj našeho agrosalonu. Připravujeme speciální limitovanou edici upomínkových předmětů a suvenýrů.
Rád bych zmínil, že brzy se k příležitosti 50. ročníku Země živitelky dočkáme vydání zcela nové a velmi výjimečné publikace. Kniha shrne nejen vývoj našeho výstaviště, ale i historii agrosalonu od jeho začátků po současnost, zmapuje klíčové události i osobnosti, jež formovaly tento jedinečný fenomén, zároveň nastíní i vize budoucí,“ sdělil v souvislosti s připomenutím letošního jubilejního ročníku.
Poté uvedl, že organizátoři agrosalonu připravují rovněž novou sekci, věnovanou moderním zemědělským technologiím, které přinášejí inovace a udržitelnost do tohoto tradičního odvětví. „Na projektu tzv. Chytré farmy se podílí nejen univerzity a instituce, ale i významné zemědělské firmy. Představíme nejnovější technologie a postupy, které zvyšují efektivitu a šetrnost k životnímu prostředí. Návštěvníci se mohou těšit na živé ukázky, odborné přednášky a workshopy, které propojí historické zemědělské metody s budoucností tohoto odvětví,“ vysvětlil.
Podle něho nebude chybět ani dětský zemědělský svět a další velké množství edukačně zábavných prvků pro naše nejmenší návštěvníky.
Poté se redakce zeptala, jaká je jeho vzpomínka na jeho první návštěvu agrosalonu.
„Tu mám zcela jasnou, poprvé jsem tady byl v roce 1995 na brigádě ještě jako student vysoké školy. Nabízeli jsme ochutnávky balené vody, která v té době zažívala rozkvět. Pak jsem se na většině dalších ročníků podílel jako vystavovatel se společností Agroconsult Bohemia,“ podělil se o své vzpomínky na léta minulá.
Na otázku, zda si dokáže představit, že agrosalon Země živitelka jednou oslaví 100 let svého trvání, Mojmír Severin odpověděl, že již to, že „nějaká akce se udrží půl století, je úctyhodné, a musíme za to našim předchůdcům poděkovat. Byl bych velmi rád, kdyby naše generace i ty následující mohly v této tradici pokračovat. Ale k otázce samotné: myslím a doufám, že zaměření agrosalonu je natolik specifické, že ho ani v budoucnu nebude možné sdílet přes virtuální platformy, což jistě hrozí některým ostatním akcím. Zemědělství, potravinářství a ochranu krajiny si musí návštěvník prožít na vlastní kůži – ochutnat, očichat, prostě zažít,“ konstatoval šéf českobudějovického výstaviště v závěru svého rozhovoru pro magazín AGRObase.
  • Zdroj: Agrární komora ČR