• Zveřejněno: 22.08.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Za účasti prezidenta ČR Miloše Zemana a dalších osobností politického a ekonomického života České republiky byl dnes dopoledne zahájen 46. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Jak uvádějí na svých webových stránkách organizátoři agrosalonu Země živitelka, letošní podtitul této zemědělské výstavy, která patří v České republice k nejnavštěvovanějším, zní: „Výzvy českého zemědělství“. Podle ředitele Výstaviště České Budějovice Mojmíra Severina bude letos v jednotlivých expozicích agrosalonu zaznívat aspekt environmentálního vztahu k zemědělství, tedy jde o vyjádření vtahu zemědělců, ale i lidí žijících na venkově, k půdě, vodě a krajině, ve které žijeme.

Zásadní slovo prezidenta ČR Miloše Zemana

Právě otázka vztahu lidí k půdě, vodě a krajině se stala letos ústředním námětem letošního pravidelného, každoročního vystoupení prezidenta České republiky Miloše Zemana. Ten se ve svém projevu zaměřil především na otázku boje s kůrovcem, neboť všichni zemědělští a lesní odborníci si uvědomují závažnost tohoto problému, kdy nám, díky působení lýkožrouta smrkového, usychají hektary vzrostlého, a také krásného smrkového lesa, což se projevuje v obrovském nárůstu holin v našich lesích.

Prezident Miloš Zeman se především vymezil proti tvorbě divočiny z hospodářských lesů, například se tak děje na Šumavě. Mimochodem, musíme uvést, že Jihočeský kraj podal žalobu na vedení Národního parku Šumava za snahu neustále rozšiřovat bezzásahové zóny, což, podle některých odborníků, právě vede k soustavnému rozšiřování kůrovce.

V souvislosti s kůrovcovou kalamitou se prezident ČR Miloš Zeman velmi kriticky vyjádřil na adresu bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka, který v době svého působení ve vedení ministerstva životního prostředí, zakázal zásahy proti kůrovci, a to právě v bezzásahových zónách Národního parku Šumava. Prezident Miloš Zeman připomněl, že při interpelacích v Poslanecké sněmovně ministr Martin Bursík kdysi prohlásil, že je přítelem kůrovce. Nyní je, podle prezidenta ČR, vidět, že výsledky naivní víry v přetvoření hospodářských lesů v divočinu se odráží ve statisících uschlých stromů právě na Šumavě.

Zemědělství musí přejít od kvantity ke kvalitě!

Podle ministra zemědělství Miroslav Tomana je agrosalon Země živitelka jedno z mála možností, jak lidem ukázat, že zemědělci hospodaří s respektem ke krajině a představit jim kvalitní české potraviny, které naši zemědělci vyprodukují a potravináři zpracují a dodají na trh. V této souvislosti ministr Miroslav Toman dále uvedl, že hlavním zájmem zemědělců je hospodařit šetrně, udržitelně a produkovat kvalitní a bezpečné potraviny. Na druhé straně, Miroslav Toman podotkl, že naši zemědělci i potravináři často dostávají z různých stran rady, co vše udělali špatně, což ale v danou chvíli krizi skutečně nevyřeší.

Poté se ministr Miroslav Toman věnoval dalšímu problému, který v současné době trápí českou krajinu, a to suchu. Hovořil o nezbytnosti, tj. přizpůsobit se změnám, ať už jde o proměny klimatu, nebo celospolečenské požadavky na zemědělství. Konstatoval, že zemědělství se již nemůže zaměřovat pouze na zajištění dostatečného množství potravin pro naše obyvatele, ale musí se zaměřit i na vliv, který má zemědělství pro stav půdy, pro zadržení vody v krajině či biodiverzitu. Podle Miroslava Tomana, by se dalo zjednodušeně říci, že zemědělství musí přejít od kvantity ke kvalitě, a to vše s využitím moderních technologií. Současně k tomu podotkl, že v tomto směru je nutné zemědělce podpořit i finančně.

V této návaznosti je nutné také poznamenat, že kromě ministra zemědělství Miroslava Tomana poděkoval českým a moravským zemědělcům za jejich práci i prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Podle něho bude letošní úroda spíše průměrná. Zároveň zdůraznil, že do tvorby zemědělských opatření, které naši zemědělci přijímají, aby dosáhli té, co nejlepší úrody, nemají mluvit lidé, kteří problematice zemědělství vůbec nerozumí.

Mimochodem, k tomu musíme poznamenat, že právě tato záležitost se v současné době týká především klimatologů, kteří nedávno na svém světovém kongresu vyzývají k omezení živočišné výroby. Což někteří politici, a hlavně novináři, na základě jejich neznalosti oboru zemědělské výroby, nyní, tyto nesmysly, ochotně opakují.

Vystoupení jihočeských představitelů

Kůrovce se dotkla i jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která prohlásila, že Jihočeský kraj se zapojí do nové akce s ministerstvem zemědělství. Pracovně se jmenuje „Hasiči sázejí stromy“. „V letošním roce i letech předchozích totiž čelíme apokalypse, kůrovcové apokalypse. My jsme třetím nejpostiženějším krajem v republice a chybí nám ruce. Ruce našich předků, kteří s tím uměli bojovat, a nebyla jim cizí práce,“ sdělila Ivana Stráská s tím, že bližší podrobnosti zveřejní kraj na podzim.

Ředitel Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin uvedl, že expozice některých vystavovatelů se věnují boji s kůrovcem, suchu, vodě a tématu zavlažování. Na sobotu připravují organizátoři agrosalonu i stěžejní konferenci na téma voda v krajině 21. století, na kterou se jim podařilo přizvat experty z Izraele, který je ve světě uznávanou špičkou v oblasti zavlažování.

Podle Mojmíra Severina tématem dalších expozic bude i krajinotvorba a vztah zemědělců, lesáků a rybářů ke krajině. Načež poznamenal, že program agrosalonu je připravován rok dopředu, a tedy například aktuální problematika s přemnoženým hrabošem polním je pro agrosalon spíše marginalitou, protože „hraboš přijde a zase odejde“.

„Předpokládám ale, že v rámci jednotlivých platforem se řešit bude,“ dodal k tomu Mojmír Severin s tím, že nyní je ale nejpalčivějším tématem voda, protože jde o setrvačný problém a dopady jsou už dnes zásadní. Takže, z těchto jeho slov se dá usuzovat i na to, že otázka zajištění dostatku vody pro zemědělství, a konec konců i pro obyvatelstvo, bude patrně asi jedním z ústředních témat příštího ročníku agrosalonu Země živitelka v roce 2020.