• Zveřejněno: 26.06.2020
Kulaté stoly Národního konventu o EU v současné době neprobíhají, a těšíme se na přínosná diskuzní setkání opět po prázdninách. Nicméně bezmála týden se můžete zapojit do veřejné konzultace k východiskům pro priority předsednictví ČR v Radě EU 2022 a přispět k tvorbě jeho motta prostřednictvím formulářů na webových stránkách Euroskopu. Možnost zapojit se do veřejné konzultace nebo navrhnout motto máte do 30. 6. 2020.
 
Odkazy naleznete zde: