• Zveřejněno: 17.05.2019
  • Autor: Ing. Karel Rychtář

Od roku 2015 dochází k razantnímu zvyšování minimálních mezd. Současně v roce 2015 Vláda zrušila výjimky z doplatků MM invalidním zaměstnancům. Těchto osob pracuje u cca 3300 zaměstnavatelů na „chráněném“ trhu práce celkem okolo 57 000. Značná část z nich není z důvodu postižení schopna zvýšit výkon a přidanou hodnotu své práce. Náklady na doplatky včetně odvodů z mezd tedy hradí zaměstnavatelé ze svých zdrojů. Osobní náklady OZP jsou částečně kompenzovány příspěvkem, který však již od roku 2008 není automaticky valorizován s růstem mezd a inflace. Jediným řešením je za stávající situace alespoň částečná kompenzace zvýšením limitu příspěvku.  

Přestože v roce 2018 při jednání vlády i tripartity byla dohoda na přiměřené kompenzaci formou dílčího zvýšení příspěvku dle §78a zákona o zaměstnanosti pro rok 2019 (shoda +800 Kč měsíčně),   nebylo v březnu dohodnuté zvýšení sněmovnou schváleno, mimo jiné celým poslaneckým klubem hnutí ANO a KSČM, ač ještě na konci roku na něm byla shoda a nevnímali jsme žádné znaky nesouhlasu.

Za hlavní důvod považujeme změnu politické situace po zdržení projednání tisku 203 ve sněmovně (příloha 1 – geneze jednání září 2018 až březen 2019). Na rozdíl od situace na podzim 2018 má zjevně prioritu rozpočtová situace MPSV ČR, kde na rozdíl od roku 2018 dnes „převracíme každou korunu výdajů“.

V současné době po projednání situace ve Výboru pro sociální politiku ji leží ve sněmovně poslanecký návrh, zdá se, že s podporou rozhodujících poslaneckých klubů bude schválen. Problémem však je čas a účinnost změny, jedná se o čtvrtletní režim žádostí a rozhodnutí o jeho poskytnutí. V optimálním případě vznikne nárok zpětně za 2. čtvrtletí, to za podmínky schválení novely v průběhu 3. čtvrtletí tohoto roku.

Ani tato iniciativa však neřeší obdobnou situaci, která nastane se schválením diskutovaného zvýšení minimální mzdy pro rok 2020. Jediné řešení vidíme v zavedení automatické valorizace limitu příspěvku, pro kterou hledáme podporu u sociálních partnerů i politiků.