• Zveřejněno: 30.05.2024

Komentář Martina Pýchy, předsedy Zemědělského svazu ČR po čtvrtečním jednání vedení nevládních zemědělských organizací:

„Představenstva Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR za účasti Společnosti mladých agrárníků, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků a Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje na dnešním jednání rozhodly, že začátkem června upřednostní jednání s vládou před protesty a trvají na tom, aby se jednání účastnily vždy zástupci všech nevládních zemědělských organizací, které v dané věci postupují společně. Přednost jednání, které je stanovené na 4. června odpoledne dáváme i přesto, že naše požadavky nebyly ve většině případů splněny, nebo jen z velmi malé části, což kritickou situaci v zemědělství bohužel neřeší.

Výstupem z jednání je také shoda na požadavku, aby jednání s vládou vždy doprovázel písemný zápis z jednání, aby bylo bez dodatečných dohadů jasné, co vláda pro agrární sektor chce udělat. Kromě finančních požadavků také chceme jasné a pravidelné výstupy ohledně postupu Ministerstva zemědělství u našich nefinančních požadavků, jako je snížení byrokratické zátěže.

Nebudou-li jasné výsledky jednání, dojde ke svolání dalších masivních protestů. Naše připravenost protestovat trvá,“ řekl Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR