• Zveřejněno: 24.12.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Před sebou máme vánoční a novoroční svátky a po zahájení nového roku 2019 čeká naše české a moravské zemědělce a potravináře další rok, kdy budou odvádět svoji poctivou práci pro další rozkvět českého zemědělství a potravinářství. Přirozeně, že pracovníka v zemědělství zajímá, jako budou mít v příštím roce pracovní a sociální podmínky. Proto se také v pátek 21. prosince 2018, sešli představitelé Zemědělského svazu ČR a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů se zástupci Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů (OSPZV-ASO), aby společně projednali uzavření nového znění části Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) pro celé odvětví českého zemědělství pro rok 2019.

Náš portál Odbory.info o tom informoval předseda OSPZV-ASO Bohumír Dufek, který zdůraznil, že nejdůležitějším momentem jednání bylo vyjasnění si vzájemných pozic při jednání o navýšení mzdových tarifů a otázky, jak by mělo dále vypadat důchodové připojištění. Zaměstnavatelé navrhli zvýšení mzdových tarifů o 5 %, což zemědělské odbory odmítly s tím, že české zemědělství za poslední dva roky vykazuje značný ekonomický růst, a to především díky rostoucí produktivitě práce. Proto také návrh zaměstnavatelů nepovažují za dostatečné ocenění práce českých zemědělců.

Zemědělské odbory, vědomy si toho, že význam českého zemědělství v naší společnosti stoupá, navrhly zvýšení mzdových tarifů o 8 %. Zároveň svým sociálním partnerům doporučili, aby se další kolo kolektivního vyjednávání, kde by obě strany probraly předložené návrhy a snažily se o rozumný kompromis, se konalo již ve čtvrtek 27. prosince.

Podle Bohumíra Dufka od roku 1990 pozorujeme v posledních dvou letech vzestup českého zemědělství a leze logicky předpokládat, že tento trend bude pokračovat i další dva roky. Naši občané skutečně začínají dávat přednost kvalitnímu českému zboží před tím zahraničním, které je často dražší a přitom nedosahuje ani té kvality, jako to české. Pokud jde o ekonomiku výkupu a prodeje, je zapotřebí, aby se naši zemědělci, daleko více orientovali prodávat své zemědělské výrobky a potraviny prostřednictvím odbytových družstev, jak je to běžné v řadě vyspělých západoevropských zemí, zejména v sousedním Německu, a nesnažili se je přímo prodávat zahraničních obchodních řetězců do jejich supermarketů a hypermarketů. Ukazuje se, na příkladu našich německých sousedů, že tento způsobe prodeje prostřednictvím odbytových družstev je z hlediska dohodnuté výkupní ceny mnohem výhodnější. Budou-li mít naši zemědělci a potravináři lepší výkupní ceny od obchodních řetězců, budou mít i vyšší zisky, což by se mělo zpětně odrazit i v růstu mezd zaměstnanců v odvětví českého zemědělství! V této souvislosti dále poukázal na to, že ve vztahu k zahraničním obchodním řetězcům je nutné uplatňovat v plné síle zákon o významné tržní síle, který má za cíl zajišťovat rovnocenné obchodní podmínky pro české zemědělce a potravináře, a to ve srovnání s dodavateli zahraničního zboží, a to zejména ze zemí původní EU15. Zákon platí několik let a již jednou byl novelizován. Nyní se opět uvažuje o jeho další novelizaci, a to z důvodu, že zahraniční obchodní se naučili některé jeho pasáže obcházet. Proto se o tom již jedná na ministerstvu zemědělství a v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny.

V této návaznosti se logicky Bohumír Dufek opět dostal k otázce prodeje zemědělských výrobků přes odbytová družstva. Ta by měla zjistit pro zemědělské podnikatele lepší, to je vyšší výkupní ceny. Zároveň však na adresu některých zemědělských podnikatelů poznamenal, že podnikatelé nemohou chtít, aby jejich zaměstnanci neustále kompenzovali jejich nižší příjmy tím, že budou mít nižší mzdy než by si, vhledem ke své odváděné práci, zasloužili. Tímto způsobem tito podnikatelé podrážejí reálné ceny zemědělského a potravinářského zboží a tím i vlastně snižují jeho tržní hodnotu.

V závěru své informace pro náš portál Odbory.info Bohumír Dufek zdůraznil, že se, za uplynulých 29 let od politických a ekonomických změn po roce 1989, ukazuje, že původní myšlenka z počátku 90. let minulého století, že trh vyřeší vše, ve skutečnosti neplatí. Proč by tedy naši občané měli za tyto chiméry, platit tím, že by měli nízké mzdy. Proto také odbory trvají na tom, že se vzrůstem ekonomiky, tedy i růstu českého zemědělství, by tomu měly odpovídat i mzdy našich zaměstnanců!