• Zveřejněno: 06.03.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Nový start: Jak využít šance rostoucí ekonomiky – tato myšlenka byla hlavním tématem 15. ročníku Fóra českého stavebnictví 2019, které se dnes, v úterý, uskutečnilo v Kongresovém sále PVA EXPO v Praze-Letňanech. Jeho organizátory byly již tradičně Svaz podnikatelů ve stavebnictví a agentura Blue Events.

Organizátoři konference upozornili na skutečnost, že v současné době objem investic konečně roste. Avšak, po létech recese na stavebním trhu, není situace stavebních firem vůbec lehká. Bojují s dramatickým nedostatkem pracovníků, kteří v minulosti odešli do jiných odvětví, které zažilo svůj rozvoj mnohem dříve než stavebnictví. Využití nových technologií, především digitalizace a automatizace včetně nových systémů řízení práce, je cestou, jak dosáhnout lepších výsledků ve stavebnictví, konstatovali v přiložených materiálech.

K tomuto tématu byly tedy zaměřeny přednášky a následná doprovodná diskuse účastníků Fóra, které bylo rozčleněno do několika celků. Úvodní část Fóra byla věnována dialogu s vládou ČR. Hlavním řečníkem byl nový prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Jiří Nouza. Za jednotlivé vládní rezorty, v jejichž kompetenci je i otázka řízení českého stavebnictví, a to z pohledu jejich rezortů, vystoupili: Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, Tomáš Čoček, náměstek ministra dopravy, Vladimír František Mana, náměstek pro řízení sekce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR, a Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Rekodifikace veřejného stavebního práva

Náměstkyně Marcela Pavlová ve svém úvodním příspěvku se věnovala především otázce rekodifikace veřejného stavebního práva, na níž usilovně pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Hospodářskou komorou ČR, dále se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a dalšími odbornými partnery. Sdělila, že věcný záměr rekodifikace veřejného stavebního práva byl předán do připomínkového řízení s tím, že připomínky již přišly z jednotlivých rezortů a kdy přišlo na 1641 připomínek. Upozornila, že některé z nich mají i protichůdná stanoviska. Tyto připomínky by měly být vypořádány na přelomu března a dubna, kdy by měly být předány vládě ČR k posouzení.

Zároveň prohlásila, že rekodifikace stavebního práva je prioritou nejen pro ministerstvo pro místní rozvoj, ale také i pro premiéra Andreje Babiše, který vyslovil názor, že tato rekodifikace musí být dokončena do začátku roku 2021. K tomu zároveň poznamenala, že bude nutné také vyřešit otázku změn v řadě zákonů, které navazují na současný stav stavební legislativy.

Tržby stavebních firem v ČR loni vzrostly zhruba o desetinu

Tržby stavebních firem v Česku loni meziročně vzrostly zhruba o desetinu na 500 miliard korun. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ), který na Fóru českého stavebnictví zveřejnil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Proti krizovému roku 2013 je to asi o čtvrtinu více. Do hodnoty z rekordního roku 2008 chybí necelá desetina.

Jiří Nouza dále uvedl, že v loňském roce na tehdejším Fóru českého stavebnictví očekávali růst českého stavebnictví kolem čtyř až pěti procent, přičemž se ukázalo, že výsledky byly lepší. Podle neoficiálních odhadů ČSÚ se výše stavební produkce za loňský rok pohybuje mezi 500 až 510 miliardami korun. Konečné výsledky budou známy až v květnu, dodal Jiří Nouza.

Podle statistik se stavební výroba v ČR loni meziročně zvýšila o 8,4 procenta. Dařilo se pozemnímu stavitelství i inženýrskému stavitelství. Podle Jiří Nouzy je pozitivní, že na růstu se téměř shodně podílela obě základní odvětví stavebnictví. Tedy jak pozemní stavitelství, zabývající se výstavbou bytů, kanceláří nebo průmyslových hal a skladů, tak inženýrské stavitelství, které je tvořeno hlavně dopravní infrastrukturou. Za důležitý označil Jiří Nouza také meziroční růst zadaných i vypsaných veřejných zakázek o 42 procent, respektive o 35 procent.

"Je pozitivní, že kromě listopadu loni rostla stavební produkce meziročně v každém měsíci. Trochu s obavami očekáváme výsledky za letošní leden, protože loni v lednu stavebnictví vzrostlo téměř o třetinu. Nepředpokládám, že by se to opakovalo. Ale určitě to nebude znamenat začátek nějaké recese," doplnil Nouza.

V dalším průběhu svého vystoupení se prezident SPS Jiří Nouza věnoval různým problémům, se kterými se české stavebnictví potýká. Hovořil o potřebě urychlit změny ve stavební legislativě. Dále věnoval problémům ve výstavbě dopravní sítě, kdy ocenil, že konečně v rámci výstavba dálnice D4 z Prahy do Strakonic již probíhá výběrové řízení v rámci projektu PPP, což je otázka zapojení i soukromého kapitálu do výstavby dálniční sítě. Významnou část svého příspěvku také zaměřil na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, kdy ve stavebnictví chybí zruční řemeslníci, což je dáno rozpadem učňovského školství. Vyslovil názor, že stavební podnikatelé se budou snažit v tomto pomoci, ale samo o sobě to nestačí, přičemž obnova učňovského školství je záležitostí celé společnosti. Zároveň k tomu poznamenal, že dovoz pracovních sil není z dlouhodobého hlediska nejlepším řešením.

Pár slov k chystanému vzniku ministerstvo pro veřejné práce

Moderátor Fóra Martin Veselovský poté přehodil výhybku úvodní části programu k dotazům jednotlivých účastníků Fóra, které zaslali. V této části diskuse se hovořilo o všem možném, co zajímá stavebníky. Ovšem, snad nejvýraznější částí se stala otázka transformace ministerstva pro místní rozvoj na ministerstvo veřejných prací. V této souvislosti se rozvinula diskuse mezi jednotlivými přítomnými náměstky a náměstkyní o tom, zda je možné aby, příslušné kompetence řízení stavební výroby přešly z jednotlivých ministerstev, které mají dosud ve své kompetenci, na připravované ministerstvo veřejných prací. V této diskusi se ukázalo, že kromě formálních proklamací, že to půjde dojednat, zazněly i některé názory, které obhajovaly stanovisko, že je nutné zachovat tuto příslušnou kompetenci v daném ministerstvu, ve kterém se dnes nachází. Takže, z toho vyplývá, že asi impuls k vyřešení daného problému bude muset dát nakonec vláda ČR.

V další dopolední a odpolední části programu Fóra českého stavebnictví 2019 se jeho účastníci věnovali konkrétním otázkám dalšího rozvoje českého stavebnictví. Ostatně, dokumentují to zvolená témata, jako „Nový start a nové přístupy“ a „Politika veřejného investování“ či „Digitalizace odvětví a stavebnictví 4.0“. V této části řada odborníků představila účastníkům své teoretické názory a praktické zkušenosti, jak co nejrychleji a nejefektivněji nastartovat další růst českého stavebnictví, aby se co nejdříve překonaly důsledky globální ekonomické krize po r. 2008, s čímž se v některých svých ukazatelích české stavebnictví zatím úplně nevyrovnalo.