• Zveřejněno: 05.10.2017

V sídle Úřadu vlády ČR se dnes uskuteční od 13.00 hodin expertní jednání k řešení aktuálních otázek sdílené ekonomiky. Jednání se zúčastní koordinátor digitální agendy Ondřej Malý, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, hlavního města Prahy a statutárního města Brna.

Jedním z konkrétních témat bude aktuální spor mezi provozovateli taxislužeb v hlavním městě Praze a společností UBER, jež nabízí klientům totožné služby na principu sdílené ekonomiky. Cílem jednání je připravit návrh možných krátkodobých i dlouhodobých postupů a variant řešení problematiky sdílené ekonomiky v ČR.

 

 

 

 

  • Zdroj: vláda ČR