• Zveřejněno: 15.11.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhla v prostorách stálého zastoupení České republiky v Bruselu konference k problematice označování potravin s důrazem na značení výživových hodnot na přední straně obalu. Podle tiskové zprávy Potravinářské komory ČR o program konference byl mimořádný zájem, což dokazuje zcela zaplněný sál 130 účastníky a další desítky přihlášených v online prostoru. Posluchači i přednášející reprezentovali všechny dotčené názorové skupiny. Účastni byli jak zástupci Evropské komise, europoslanci a členové Rady EU, tak zástupci zemědělsko-potravinářského průmyslu, spotřebitelů i zdravotníků.

Náměstek ministra zemědělství ČR Jindřich Fialka hned v úvodu naznačil celou škálu výzev, kterým nyní v souvislosti s výživou čelíme a upozornil na mnohá rizika, která s sebou zjednodušující pohled značení výživových hodnot na přední straně obalu přináší. Konstatoval, že musíme spotřebitelům poskytovat objektivní informace o skutečné povaze produktů a ochránit názvy tradičních potravin živočišného původu, protože pokud budeme nazývat imitace výrobků na rostlinné bázi alternativami, vzbudíme tím mylný dojem, že se jedná o potraviny totožné, jen zdravější. V této souvislosti je nutné vzdělávat spotřebitele tak, aby jeho volba byla založená na informovaném rozhodování, nikoliv na marketingových kampaních některých potravinářských společností a obchodníků.

Ředitelka Roser Domenech Amado, která zastupovala EK pro zdraví a bezpečnost potravin ubezpečila přítomné, že Nutri-Score není jediným systémem, o kterém EK uvažuje. EK již musela několikrát své rozhodnutí o zavedení plošného systému odložit právě z důvodu pochybností o možných dopadech zavádění některých systémů. Ostatní vystupující zdůrazňovali potřebu důkladné diskuse celé problematiky a varovali před ukvapenými a příliš zjednodušujícími řešeními.

V otázkách ochrany názvů potravin živočišného původu zaujala přednáška generálního tajemníka organizace COPA/COGECA (sdružení nevládních zemědělských a potravinářských organizací v rámci EU) Pekky Pessonena, který na konkrétních příkladech potravin demonstroval absurditu některých názvů, například BeeFree Honey, Veggie Gouda nebo Turkey hummus. Pesonen upozornil na skutečnost, že zavedení systému Nutri-Score v kombinaci s nesmyslnými názvy potravin, může velmi otřást povědomím spotřebitelů o skutečné výživové hodnotě potravin. Důsledky takového nezodpovědného přístupu by mohly negativně ovlivnit vnímání potravin a zdraví několika následujících generací.

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová demonstrovala na konkrétních příkladech, jakým způsobem naplňuje používání systému Nutri-Score cíle strategie Farm to Fork ve vztahu ke správné výživě. Celkově zhodnotila shodu systému Nutri-Score s cíli EK písmenem C z celkové škály systému A, B, C, D, E. „Mezi hlavní důvody negativního hodnocení patří zejména propagace vysoce zpracovaných imitací potravin živočišného původu, rozdělování potravin na zdravé a nezdravé, diskriminace celých skupin potravin bez ohledu na obvyklý způsob konzumace a stimulace účelových reformulací založených na omezeném počtu živin,“ vysvětlila prezidentka Večeřová.

I další vystupující Lynnette Neufeld z FAO (Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů), Marko Silano, Nicholas Hodac nebo Drahomíra Mandíková prezentovali svůj pohled na systém Nutri-Score v kontextu kulturních zvyklostí v cílových regionech, odpovědnost potravinářského průmyslu směrem ke spotřebitelům či hrozbu nesprávné interpretace poskytovaných informací.

Moderátor celé konference Alexander Anton, generální tajemník European Dairy Association (organizace zástupců zpracovatelů mléka se sídlem v Bruselu) na závěr ocenil zajímavé postřehy a konstruktivní přístup k této velmi složité problematice. Po krátké, avšak velmi přínosné diskusi proběhl velmi specifický raut, na kterém byly prezentovány tradiční české potraviny a jejich rostlinné imitace. Návštěvníci tak měli možnost porovnat nejen složení, výživové hodnoty a hodnocení v systému Nutri-Score, ale rovněž chuť prezentovaných výrobků.

  • Zdroj: Potravinářská komora ČR