• Zveřejněno: 09.05.2019
  • Autor: Ing. Mgr. Alena Mastantuono
Vzdělávání a odborná příprava v Evropě jsou v pravomoci členských států. Vnitrostátní a regionální trhy práce a vzdělávací systémy čelí vlastním specifickým výzvám, ale problémy a příležitosti členských států jsou podobné. Společnou výzvou pro členské státy je učňovská příprava. Posílení kvality učňovské přípravy a podpora mobility učňů je předmětem platformy Evropské aliance pro učňovskou přípravu. Evropská komise spustila v listopadu loňského roku podpůrné služby pro učňovství. Základem těchto služeb bylo doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu.

Cílem iniciativy podpůrné služby pro učňovství je podpořit kvalitu a efektivitu učňovské přípravy, nabídnout zájmovým skupinám podporu na míru, posílit evropské společenství učňovské přípravy, podpořit členské státy v reformních krocích v této oblasti a zlepšit znalosti o učňovské přípravě.

Podpůrné služby učňovské přípravy zahrnují tři oblasti, a to sdílení znalostí, networking a učení se navzájem.

V rámci podpory dostanou k dispozici členové Evropské aliance pro učňovskou přípravu, mezi nimi tedy i sociální partneři, online knihovnu s nástroji a zdroji, školící kurzy a učební pomůcky. Budou se moci účastnit webových seminářů, diskusní platformy a různých diskusních akcí. V číslech to znamená 14 seminářů online, 3-4 školící kurzy a 3-4 expertní panelové diskuse online.

V rámci vytváření sítí budou mít členové Evropské aliance příležitost účastnit se jednotlivých zasedání. Jedním z nich je zasedání, které se uskuteční ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky ve dnech 20-21. května 2019 v Praze. Jednání je mj. zaměřeno na roli obchodních komor v procesu učňovské přípravy. Dalším ze seminářů bude regionální seminář podporující kandidátské země, který se koná ve Skopje 25-26. září 2019.

Klíčovou událostí v letošním roce bude nepochybně čtvrtý ročník Evropského týdne odborných znalostí, který se koná ve dnech 14-18. října v Helsinkách.

Vedle toho budou mít národní vlády příležitost dostat se k cílené podpoře pro národní reformy učňovské přípravy. Národní vlády se budou moci inspirovat od jiných členských států prostřednictvím expertní podpory a výměny informací. Cílená podpora rovněž zahrnuje vytváření národních aliancí a koalic k učňovské přípravě. K dispozici bude také 30 tematických expertů, kteří pokrývají všechny klíčové tematické a metodologické oblasti spojené s učňovskou přípravou včetně všech kritérií Evropského rámce pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu.