• Zveřejněno: 25.09.2019
  • Autor: Michael Mareš
Rádi bychom vás informovali o tom, že Dozorčí rada ČD, a. s., zvolila dva nové členy představenstva společnosti – Michala Krause a Václava Nebeského. Oba splnili požadavky výběrového řízení a komise je dnes spolu s dalšími třemi kandidáty představila členům dozorčí rady, stojí v dnes vydané tiskové zprávě Českých drah.
Více na: