• Zveřejněno: 14.11.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 2,3 %

Podle dnes vydané zprávy ČSÚ pokračoval i ve 3. čtvrtletí r. 2018 růst české ekonomiky, i když pomalejším tempem než v předchozím čtvrtletí. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl podle předběžného odhadu o 0,4 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku vzrostl o 2,3 %.

Jak dále ČSÚ uvádí, k pozitivnímu vývoji přispěla jak domácí, tak zahraniční poptávka. K růstu HDP nejvíce přispěly společně výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství. Na přírůstku hrubé přidané hodnoty se nejvíce podílela odvětví stavebnictví, obchodu a dopravy.

Ve 3. čtvrtletí se zaměstnanost v porovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila a meziročně se zvýšila o 1,2 %.

  • Zdroj: ČSÚ