• Zveřejněno: 27.02.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda
Minimální mzda v České republice zůstává navzdory výraznému růstu mezi nejnižšími v Evropské unii. Uvádí to ve svém článku web peníze.cz, který ve čtvrtek publikoval nové porovnání, které zveřejnil německý Institut ekonomických a sociálních věd (WSI), působící při nadaci Hanse Böcklera v Düsseldorfu. Vychází především z dat OECD a Eurostatu.

Podle hodnoty minimální mzdy v přepočtu na eura je Česká republika (3.4 eura za hodinu) na sedmém místě od konce. Lépe jsou na tom třeba i Polsko (3,5 euro) a Litva (3,72 euro), o dost před námi je Slovinsko (5,44).

Trochu lepší už je to při zohlednění rozdílné kupní síly v jednotlivých zemích. Česká republika je devátá od konce, přesto až těsně za Rumunskem.

Hodně špatně vypadá porovnání naší minimální mzdy s celkovou úrovní výdělků v České republice. Ve vztahu k mediánu je druhá nejnižší v EU, ve vztahu k průměru pak třetí nejnižší.

Jednoznačně nejvyšší částku mají garantovanou nejhůře placení zaměstnanci v Lucembursku – 12,38 eur za hodinu. To je skoro sedmkrát víc než v nejslabším Bulharsku (1,87 eur za hodinu). Mezi ostatními státy, které WSI do porovnání zařadil, vedou Austrálie (12,10 eur) a Nový Zéland (11,12 eur od letošního dubna).

Minimální mzdu na celostátní úrovni nestanoví Rakousko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Itálie a Kypr. Do roku 2014 chyběla i v Německu.

V USA existují kromě celostátní minimální mzdy 7,25 dolarů (v přepočtu 6,48 eur) i další minima na úrovni států nebo jednotlivých obcí – o dost vyšší jsou například ve státě Washington (v přepočtu 12,06 eur) či Massachusetts (11,39 eur). Také v Rusku mají vedle celostátní minimální mzdy i podobná minima na regionální úrovni. Výrazně nad federální úrovní jsou v Moskvě (1,61 eur) a Petrohradu (1,52 eur), upřesňuje WSI.

 

Minimální mzda v eurech za hodinu k 1. únoru 2020

Lucembursko

12,38

Austrálie

12,1

Nový Zéland

10,41 (od dubna 11,12)

Francie

10,15

Nizozemsko

10,14

Irsko

10,1

Belgie

9,66

Velká Británie

9,35 (od dubna 9,93)

Německo

9,35

Kanada

9,05 (vážený průměr regionálních min. mezd)

Japonsko

7,38 (vážený průměr regionálních min. mezd)

J. Korea

6,58

USA

6,48

Španělsko

5,76

Slovinsko

5,44

Malta

4,48

Portugalsko

3,83

Řecko

3,76

Litva

3,72

Polsko

3,5

Estonsko

3,48

Česko

3,4

Slovensko

3,33

Chorvatsko

3,17

Maďarsko

2,85

Rumunsko

2,81

Lotyšsko

2,54

Turecko

2,37

Bulharsko

1,87

Argentina

1,57

Albánie

1,21

Brazílie

1,07

Ukrajina

0,98

Rusko

0,97

Moldavsko

0,83

Zdroj všech tabulek: WSI

 

V článku se dále uvádí, že v další tabulce (lze ji najít na webu peníze.cz) je zohledněno to, co je z pohledu zaměstnance rozhodující: kupní sílu příslušné minimální mzdy, tedy poměr mezd a cen v daném státě. Kompenzovat rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi má přepočet na standard kupní síly PPS. Za jednu tuhle uměle vytvořenou jednotku si tak lze v každé zemi EU pořídit stejné množství zboží a služeb.

Porovnání podle kupní síly ukazuje třeba špatnou pozici Řeků (4,12) a Portugalců (4,07), a to kvůli nízké minimální mzdě a relativně vysokým cenám. Minimální výdělky v USA (5,22) jsou dokonce na úrovni Litvy (5,22), z přepočtu vycházejí hůř než Jižní Korea (6,51).

Institut WSI porovnává také minimální garantovaný výdělek ve vztahu k mediánu mezd v daném státě za rok 2018 (tabulku lze rovněž najít na webu peníze.cz). Medián totiž ukazuje, kolik si vydělá člověk uprostřed pomyslné řady, pokud bychom všechny zaměstnance seřadili podle výdělku. To znamená, že polovina mezd je nižší a polovina je vyšší než medián. Medián je díky tomu méně zkreslený extrémně vysokými hodnotami než průměr.

České minimum (41,8 %) vychází jako druhé nejnižší v EU. Podle Evropské odborové konfederace (ETUC) na tom ale není o moc líp ani většina dalších států. Výdělek pod 50 procent mediánu v dané zemi je totiž pod hranicí chudoby, výdělky mezi 50 a 60 procenty pak představují riziko chudoby. Mim ochodem, nejvyšší minimální mzdu ve vztahu k mediánové mzdě má v EU Francie (61,6 %), následovaná Portugalskem (51,4 %). Předčí je Turecko (70,9 %). Nejhůře jsou na tom USA (32,7 %)

V další zveřejněné tabulce (viz web peníze.cz) je vyjádřen poměr minimální mzdy k průměru všech mezd v dané zemi. Průměr je výš než medián, protože ho ovlivňují některé extrémně vysoké výdělky. V České republice (36,2 %) podle dlouhodobých statistik nedosáhnou na průměrnou mzdu dvě třetiny lidí – jsou pod její úrovní. K nejvyšším minimálním mzdám ve vztahu průměrné mzdě (rok 2018) patří výdělky na Novém Zélandě (52,3 %), ve Francii (49,7 %) a ve Slovinsku (48,4 %).

Článek webu peníze.cz v této souvislosti dále konstatuje, že vlády tvořené ČSSD a ANO (v předchozím volebním období i KDU-ČSL) v uplynulých letech výrazně zvyšovaly minimální mzdu. Postupně stoupla z 8500 korun za měsíc (50,60 Kč za hodinu) v roce 2013 až na letošních 14.600 korun za měsíc (87,30 Kč za hodinu). Minimální mzda však roste i ve většině dalších zemí EU.

Tímto způsobem je prakticky naplňován dřívější plán ČSSD držet minimální mzdu aspoň na úrovni dvou pětin průměrné mzdy. V tichosti, píše web peníze.cz, se však vzdali možnosti, o níž mluvili už před lety, a na kterou tlačí především zaměstnavatelé: aby místo vlády ČR rozhodoval o růstu minimálního výdělku předem daný vzoreček, navázaný právě na vývoj průměrné mzdy nebo mediánu.

Minimální důstojná mzda pro Českou republiku za rok 2019 by přitom měla dosahovat 31.463 korun hrubého, v Praze dokonce 36.850 korun. Článek v tomto bodě cituje výpočty, které nedávno představily Lucie Trlifajová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a Kateřina Smejkalová z Nadace Fridricha Eberta. Přičemž, příjem v takové výši, zajišťuje jednotlivcům pracujícím na plný úvazek a jejich domácnostem, že mohou při stávající hladině cen pokrýt výdaje za všechny běžné věci nutné ke skromnému, ale důstojnému životu vnímanému většinou společnosti jako určitý základní standard. Má umožňovat pokrýt náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité potřeby včetně úspor pro případ neočekávaných okolností.

  • Zdroj: Penize.cz