• Zveřejněno: 18.08.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Obrat agrárního zahraničního obchodu České republiky (AZO) v meziročním srovnání prvního pololetí roku 2023 a 2022 se zvýšil o 12,4 procenta. Rostl jak agrární vývoz, tak agrární dovoz, přičemž vývoz posílil o 14,8 procenta a hodnota dovozu vzrostla o 10,4 procenta. Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství ČR hlavním důvodem jsou celosvětově rostoucí ceny potravin, které zvyšují cenu obchodovaných produktů.

Agrárnímu obchodu se v prvním pololetí letošního roku dařilo. Trvale záporné saldo agrárního zahraničního obchodu ČR se zlepšilo o 15,7 procenta, tj. z 22,3 miliardy na 18,8 miliardy korun.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) k tomu uvedl, že „agrární zboží směřovalo v letošních prvních šesti měsících zejména do Německa, kde činil podíl 28 procent, a s podílem přes 19 procent na Slovensko. Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko s devíti procenty. Zejména z Německa a Polska také pocházel český agrární dovoz, podílely se na něm více než 19 a téměř 16 procenty. Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko, Španělsko, Itálie, Slovensko a Rakousko“.

Tisková zpráva dále uvádí, že nejvíce vyváženými českými agrárními položkami byly cigarety, přípravky k výživě zvířat, pšenice, pekařské zboží a potravinové přípravky. Do ČR se dováželo zejména vepřové maso, pekařské zboží, přípravky k výživě zvířat, potravinové přípravky, sýry a tvaroh.

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v 1. pololetí roku 2023 v obchodě s Německem (o 5,8 miliardy korun), a to zejména kvůli výraznějšímu navýšení vývozu cigaret, pšenice a přípravků k výživě zvířat, dále se Slovenskem (o 2,4 miliardy korun), s Maďarskem (o 1,1 miliardy korun), a také se Spojeným královstvím (o 556,2 milionu korun).

Zhoršení bilance zaznamenal obchod zejména s Polskem (o 2,6 miliardy korun), a to kvůli nárůstu dovozu pekařského zboží a vajec a poklesu vývozu pšenice, dále Rumunskem (o 1,3 miliardy korun), Čínou (o 1,1 miliardy korun) a Ukrajinou (o 1 miliardu korun).

Více informací najdete zde: https://1url.cz/Euixt

  • Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR